ลงทะเบียนรับประกันสินค้า | Infinity Design

ทำไมต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ?


เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อนๆ จะได้รับระยะเวลารับประกันเพิ่มอีก 1 ปี (จากเดิม 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) นับจากวันที่ได้ติดตั้งผ้าม่านเสร็จสิ้นลง และยังเป็นอีกช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆ กรณีที่ใบรับประกันเกิดการสูญหายในอนาคต และง่ายต่อการตรวจเช็คอายุการรับประกันที่เหลือ
หมายเหตุ : บริษัทฯ รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น และการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผ้าม่านหลังจากการติดตั้งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
กรุณากรอกข้อมูลการรับประกันที่คุณได้รับ
(Please fill out the warranty information that you received)หาชุดข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้าจากไหน ?


ชุดข้อมูลสำหรับกรอกเพื่อลงทะเบียนขยายเวลาการรับประกันสินค้าเพิ่ม จะอยู่ในสมุด 'คู่มือการใช้ และใบรับประกันสินค้า ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์' (ภาพเลข 1) โดยจะอยู่ในหน้าที่สองของสมุด (ภาพเลข 2)