หน้าแรก>  ดึงแล้วไม่ลื่น มีสะดุด ติดขัดที่เดิมทุกวันในราง ต้องออกแรงกระตุก
ดึงแล้วไม่ลื่น มีสะดุด ติดขัดที่เดิมทุกวันในราง ต้องออกแรงกระตุก
ดึงแล้วไม่ลื่น มีสะดุด ติดขัดที่เดิมทุกวันในราง ต้องออกแรงกระตุก
บ้านธนพัฒนา นนทบุรี
สินค้าที่มีปัญหา : ม่านจีบ | กลุ่มของปัญหา : ลูกล้อในรางม่าน
โดยคุณ ไพโรจน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2021