หน้าแรก>  ปรับองศาใบม่านมู่ลี่ไม้ไม่ได้
ปรับองศาใบม่านมู่ลี่ไม้ไม่ได้
ปรับองศามูลี่ไม้ไม่ได้ มีอาการติด ต้องออกแรงกระชากจึงสามารถปรับองศาใบม่านได้ เนื่องจากกลัวพังจึงไม่กล้าปรับองศาใบม่านปกติ แต่ต้องการใช้งานการปรับองศาใบม่านมูลี่ไม้ได้ปกติ จึงอยากให้ซ่อม
Britania Mega Town บางนา
สินค้าที่มีปัญหา : มู่ลี่ไม้ | กลุ่มของปัญหา : ผ้า/ใบม่าน
โดยคุณ ดรัณภพ เมื่อ 16 มิ.ย. 2020