หน้าแรก>  รางลื่นฝืด
รางลื่นฝืด
ม่านที่ติดตั้งบริเวณชั้นล่าง 1 จุดมีอาการเลื่อนแล้วฝืด มีเสียงดังผิดปกติ
Bangkok Boulevard ศรีนครินทร์-บางนา
สินค้าที่มีปัญหา : ม่านจีบ | กลุ่มของปัญหา : รางม่าน
โดยคุณ จันทร์ทิมา เมื่อ 17 ต.ค. 2021